Monthly Archives

دسامبر 2018

اصول رنگ آمیزی صنعتی

اصول رنگ آمیزی صنعتی  در این خدمات لازمه اصلی کار می باشد زیر ا رنگ های صنعتی وظیفه مهم مراقبت از قطعات  در برابر زنگ زدگی و خردگی ها  را برعهده دارد . از انجایی که قطعات صنعتی و دیگر سازه ها در برابر  عوامل گوناگون دچار فرسایس می شود از…